Arijana Koskarova: CREATIVE HUB / MBA FORBES

Arijana Koskarova: CREATIVE HUB / MBA FORBES

ARIJANA KOSKAROVA

Arjana Koskarova, MBA, Forbes 30 2019, folëse fituese e çmimit Davor. Themeluese e qendrës kryesore të trajnimit Creative Hub në Maqedoni dhe Kosovë.