Robert Wilton: Life Coach

Robert Wilton: Life Coach

Robert Wilton është ‘life coach’ profesional, me akreditim nga Instituti i Lidershipit dhe i Menaxhmenit në Londër. Sipas standardeve ndërkombetare, Roberti ofron seanca konfidenciale një-me-një, për ata që kërkojnë mbështetjen në pergjigjimin e sfidave në jetat e tyre qoftë personale qoftë profesionale. Gjithashtu ai jep trajnim për menaxheret që deshirojnë me përfitue nga taktikat coaching. Roberti ka qenë menaxher ma shumë se njëzet vjet, në organizatat kombetare dhe ndërkombetare; ishte këshilltar për Kryeministrin e Kosovës në periudhin para pavarësinë. është edhe romancier, përkthyes, aktor zëri, dhe bashkë-themellues të OJF bamiresore The Ideas Partnership. Banon në Republikun e Kosovës.